• info@pontech.bg
  • бул. Христо Смирненски No 23, ет. 3
, София 1164


Great results make friends

„Широкият спектър от знания и дългогодишния опит на нашите служители е в основата на качествените услуги на компанията Понтех."


Pontech е компания, известна с отлични системни интеграции, която също участва в цялостно реализиране на ИКТ проекти.
Нашите проекти включват внедряване, развитие и поддръжка на информационни системи; Ние предлагаме услуги и решения с висока добавена стойност, бизнес анализи, също така предлагаме хардуерни и ИТ компоненти и системи за сигурност.


We are Pontech

Внедряване на технологии

Процесът на внедряване на методологии е свързан винаги с цялостния, по-широк контекст на проектното управление и проектната култура на организацията.

Администриране, резервиране и архивиране на данни

Динамиката, с която постоянно се развиват информационните технологии, все по-големите потребности от значителни хардуерни и софтуерни ресурси, интензитет на преноса на данни и изискване за достъпност, водят съвсем естествено до създаване на централизирани системи за съхранение на данни. Те дават начало на т.нар облаци от данни /clouds/ -частни или публични, които инициират организирането и създаването на т.нар “Big data”.

Системи за сигурност и наблюдение

С цел предоставянето на пряк достъп до информация и осигуряването на поддръжка за клиентите на най-високо ниво, дружеството Понтех ООД има сключен договор с производителя на системата за видеонаблюдение Security Centrum, Omnicast – канадската компания Genetеc. Разполагаме със сертифицирани специалисти, напълно способни да осигурят архитектурния дизайн, поставянето, техническата поддръжка и развитието на ССТV системите.

Управление на проекти

Управлението на проекти е често цитирано понятие, когато под „проект" се разбират редица дейности и активности. Успешното проектно управление е дейност, изискваща значителен опит и практически знания на методологиите, процесите и начините на използването им. Тук в сила твърдението, че управление, необезпечено с необходимите знания и подготовка, може да доведе до високи нива на риск.

Техническа поддръжка

Освен стандартния и разширен сервиз за нашите услуги и продукти, ние предоставяме и непрекъснато наблюдение на работата на информационните технологии в сградите на нашите клиенти (големи и средни фирми) при предварително дефинирани и гарантирани условия за сигурност.

Техническа поддръжка (helpdesk, dispatchers)

Поддръжка на ИТ системи. 24/7 онлайн хелпдеск за помощ и специализирани диспечери за наблюдение на операционните системи.

За нас

Ние оперираме на европейския пазар, главно в Чешката република, България,
Румъния и Великобритания. Нашите специалисти участват в редица големи проекти като мениджъри на проекти, консултанти, членове на екипите по внедряване и програмисти. Те са придобили богат практически опит в проекти, свързани с въвеждането, управлението и оптимизацията на информационни системи на ютилити компаниите, телекомуникационни, производствени, държавни и публични органи и други субекти.


Нашият екип представлява най-ценния актив на нашата компания. Благодарение на нашите служители и техните умения, ние можем да предложим високо професионални услуги на нашите клиенти. Решенията, проектирани и имплементирани от нас се базират на стабилни, доказани платформи, с възможност за разгръщане. Тези технологии са разработени от компании като SAP, Esri, Genetec, Axis, SGI, Schneider Electric, EMC, ADOBE, IBM, HP и други. Ние гарантираме леснодостъпни услуги по поддръжна на високо ниво , както и услуги по профилактика.

Още услуги

Внедряване на информационни системи и технологии

Внедряването и изпълнението на проекти включва разгръщане на стабилна и сигурна инфраструктура за управление на вътрешнофирмени приложения в корпорации и средни предприятия.

Професионални консултации в ИТ

Ние предлагаме на нашите клиенти подкрепа при вземането на стратегически решения във връзка с реорганизацията на съществуващата ИТ инфраструктура или създаването на нови технологии.

Събиране и управление на топографски данни

Събиране и обработка на географски и технически данни от мрежата за физически услуги. От теренното проучване до ГИС

Нашите партньори